ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ OJCA

odszkodowanie za śmierć ojca         Śmierć ojca powoduje pogorszenie się sytuacji życiowej dzieci. Przyczynia się zarówno do obniżenia standardu życia, jak i problemów ze zdrowiem psychicznym. 
    Osieroconym dzieciom przysługuje bardzo wysokie odszkodowanie. Obejmuje ono szkody na zdrowiu psychicznym i straty materialne. Cierpienie dzieci po śmierci ojca może wywołać zaburzenia psychologiczne lub choroby psychiczne. Z pomocą psychologiczną i leczeniem psychiatrycznym są związane duże koszty. Zadośćuczynienie przyznane przez sąd pokryje je w całości. Wysokie odszkodowanie zapewni dzieciom dobre widoki na przyszłość. Pozwoli na realizację marzeń i zdobycie wykształcenia. Wysoka rekompensata pieniężna po śmierci ojca przysługuje zarówno małoletnim, jak i pełnoletnim dzieciom. Różnice tkwią tylko w metodach stosowanych przez prawników podczas rozprawy sądowej. Wysokie odszkodowanie przysługuje dzieciom na podstawie art. 446 Kodeksu Cywilnego. Warto z tego prawa skorzystać.
      Każde dziecko, które straciło ojca nie powinno zwlekać z ubieganiem się o odszkodowanie. Jeżeli dziecko jest małoletnie, odpowiedzialność za sukcesywne staranie się o zadośćuczynienie spoczywa na jego opiekunie prawnym. Nie warto zwlekać z ubieganiem się o rekompensatę pieniężną po śmierci ojca, ponieważ tego typu roszczenie ulega przedawnieniu.