ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ DZIADKA

odszkodowanie za śmierć  dziadka          Dziadek jest jednym z najbliższych krewnych. Jego śmierć jest bardzo bolesnym wydarzeniem powodującym pogorszenie się zdrowia psychicznego i sytuacji finansowej. Szkody te są jednak rekompensowane w postaci wysokiego odszkodowania, o które powinni starać się wnukowie.
       Wysokie zadośćuczynienie wypłacane wnukom po śmierci dziadka pokrywa koszty pomocy psychologicznej i pochówku. Ma korzystny wpływ na przywrócenie stabilnej sytuacji życiowej, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo finansowe, które jest bardzo istotne. Wysoka rekompensata pieniężna jest wypłacana wnukom jednorazowo. Sąd przyznaje ją w oparciu o art. 446 Kodeksu Cywilnego. Mimo że zadośćuczynienie nie zmniejszy bólu po śmierci dziadka, to wpłynie korzystnie na sytuację życiową wnuków. Bolesne wydarzenie powoduje pogorszenie się standardu życia, a niejednokrotnie także widoków na przyszłość. Wysokie odszkodowanie zapewni stabilność finansową. Pozwoli także na powrót do dobrej kondycji psychicznej. 
       Choć rekompensata pieniężna przysługuje wnukom po śmierci dziadka, nie zawsze korzystają z tego prawa. Warto ubiegać się o odszkodowanie jak najszybciej, ponieważ roszczenie ulega przedawnieniu.