ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ BABCI

odszkodowanie za śmierć babci         Śmierć babci, która jest jedną z najbliższych krewnych, to bolesne wydarzenie powodujące pogorszenie sytuacji życiowej. Powoduje problemy ze zdrowiem psychicznym i kłopoty finansowe. Wysokie odszkodowanie przysługujące wnukom pomaga w przywróceniu stabilnej sytuacji życiowej.
      Zadośćuczynienie po śmierci babci przysługuje wnukom zgodnie z art. 446 Kodeksu Cywilnego. Choć nie zmniejszy bólu i smutku po utracie bliskiej im osoby, zapobiegnie negatywnym następstwom bolesnego wydarzenia. Wysokie odszkodowanie pokryje w całości koszty związane z pochówkiem, a także pomocą psychologiczną i leczeniem psychiatrycznym. Odszkodowanie za śmierć babci ma postać jednorazowej kwoty pieniężnej. Wysokość rekompensaty jest określana na podstawie szkód materialnych i na zdrowiu psychicznym. Duży wpływ na wypłatę odszkodowania mają więzi emocjonalne i finansowe, jakie istniały przed śmiercią między wnukami a babcią. 
      Wiele osób niesłusznie zwleka z ubieganiem się o zadośćuczynienie po śmierci babci. Bardzo ważna jest inicjatywa ze strony osób, którym przysługuje prawo do odszkodowania. Bierna postawa nie jest korzystna. Roszczenie o rekompensatę pieniężną ulega przedawnieniu. Warto zacząć starać się o zadośćuczynienie jak najszybciej.